วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กติกา crossword

CrossWord เป็นกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ทักษะของการเล่นคือการประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษและต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์การเล่น
1. กระดาน (Board) มีขนาดกว้าง 15 ช่อง และสูง 15 ช่อง รวมทั้งสิ้น 225 ช่อง
2. เบี้ย (Tile) มีทั้งสิ้น 100 ตัวในถุง (ดูจำนวนตัวที่เหลือได้ที่ด้านซ้ายของหน้าเกม)
3. แป้น (Rack) ใช้ในการวางเบี้ย โดยแต่ละฝ่ายจะมีเบี้ยในแป้นฝ่ายละ 7 ตัว
กติกาการเล่นทั่วไป
1. ในการลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพื่อให้เกิดเป็นคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. การลงครั้งแรก ต้องต่อกับช่องดาวบนกระดาน
3. การคิดคะแนน นำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพิ่ม ดังนี้ - ช่องสีแดง นำคะแนนของทั้งสมการคูณสาม - ช่องสีชมพู นำคะแนนของทั้งสมการคูณสอง - ช่องสีน้ำเงิน นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสาม และ- ช่องสีฟ้า นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง
4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ- เมื่อเบี้ยในถุงหมด และผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด หรือ- เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีการเล่นไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีการลงเบี้ยในกระดานติดต่อกันรวม 6 ครั้ง
กติกาการเล่นพิเศษ
1. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 1-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง โดยให้นำเบี้ยที่ต้องการเปลี่ยนมาวางบนกระดานและกด Exchange แต่ถ้าเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่า 7 ตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนได้
2. การทำบิงโก หากผู้เล่นสามารถลงเบี้ยทั้ง 7ตัวได้ในตาเล่นครั้งเดียว จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน
3. เวลา รูปแบบของเวลาจะเป็น เวลาเริ่มต้นเป็นนาที/เวลาที่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากการลงเบี้ยในแต่ละตาเป็นวินาที
4. คำที่ถูกต้อง ยึดตามพจนานุกรม The Official Scrabble Players Dictionary

มารู้จักกติกาการเล่นครอสเวิร์ดกันเถอะโดย ชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปกรณ์การเล่น
- ชุดกระดานครอสเวิร์ด (กระดาน + แป้นวางตัวอักษร + ถุงตัวเบี้ย) 1 ชุด
- พจนานุกรมครอสเวิร์ด 1 เล่ม
เวลาในการแข่งขัน
1) ใช้ Chess clock หรือ Stop watch จับเลาการแข่งขันโดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีเวลาคนละ 22 นาที ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดใช้เวลาเกินกว่านี้ ให้ผู้เล่นคนนั้นจะต้องโดนหักแต้มที่จากเกมนั้นออก โดยคิดจากจำนวนนาทีที่เกิน นาทีละ 10 คะแนน และเศษของนาทีปัดขึ้นเป็น 1 นาที
2) เมื่อถึงเวลาการแข่งขันรอบแรก ผู้ร่วมการแข่งขันต้องพร้อม ณ ตำแหน่งที่แข่งขัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขาดไปหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน แต่ถ้าผู้แข่งขันขาดในรอบต่อไปจะถือว่าผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะและจะได้คะแนน 100 คะแนน
3) เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาทำการแข่งขันสายกว่าเวลาที่กำหนด นาฬิกาจับเวลาจะเดินไปเรื่อยๆและเมื่อผู้เข้าแข่งขันมาถึงจะต้องเล่น ณ เวลาที่ปรากฏนั้นหมายเหตุ กฎและกติกาในข้อ 2.2 และ 2.3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของผู้จัดการแข่งขันการเริ่มต้น 1) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม ตรวจนับจำนวนอักษรให้ครบ 100 ตัวและตั้งเวลา 22 นาทีของนาฬิกาจับเวลา
4) ผู้เล่นจะต้องจับตัวอักษรในถุงขึ้นมาคนละ 1 ตัว เพื่อดูว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อน โดยมีหลัก คือ เรียงตามตัวอักษร ตั้งแต่ ตัวว่าง (Blank) A - Z โดยที่ผู้เล่นที่ได้เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน
5) ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาคนละ 7 ตัว โดยที่ผู้เล่นที่ได้เล่นก่อน จะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน
6) การจับตัวอักษร จะต้องจับให้อยู่ในระดับสายตา และเมื่อจับตัวอักษรขึ้นมาแล้วจะต้องวางไว้บนโต๊ะก่อน เพื่อตรวจดูว่าจับตัวขึ้นมาครบหรือจับเกินหรือไม่ ถ้าเกินจะต้องให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวอักษรที่เกินออก
วิธีการเล่น
1) ผู้เล่นคนแรกจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องปรากฏอยู่ใน The Standard Dictionary for Crossword Game (Third Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคำทับอยู่บนดาวกลางกระดานและคำที่ลงในครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า
2) หลังจากที่ผู้เล่นคนแรกได้ลงตัวอักษรไปแล้ว ผู้เล่นต้องหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรที่ใช้ไปในจำนวนที่เท่ากัน โดยต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเช่นกัน จากนั้นผู้เล่นอีกคนสามารถนำเอาคำที่ตัวเองผสมได้ลงเล่นบนกระดาน โดยให้มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าสัมผัสคำที่มีอยู่ในกระดาน และการเล่นจะดำเนินต่อไปเช่นนี้จนสิ้นสุดเกม
3) การสิ้นสุดเกมในแต่ละครั้งที่ลงคำบนกระดานจะเกิดขึ้นเมื่อ 1. ลงคำบนกระดาน 2. ขานคะแนนของคำที่ลงในรอบนั้น 3. กดเวลาเริ่มของคู่แข่งขัน 4. จดคะแนนและขานแต้มสะสม 5. คอยคู่แข่งขัน ยืนยันคะแนน 6. จับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ Bonus for Bingo ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรที่ตนมีอยู่ทั้งหมด 7 ตัวในครั้งเดียว ผู้เล่นจะได้คะแนนพิเศษอีก 50 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนปกติที่ได้จากการลงคำนั้น การขอเปลี่ยนตัวอักษร ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ประสงค์จะลงคำ เมื่อถึงรอบของตัวเองก็สามารถบอกผ่านการเล่นของตัวเองได้ โดยผู้เล่นสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัว (โดยที่ตัวอักษรในถุงจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 7 ตัว) ตามแต่ที่ตนต้องการคือตั้งแต่ 1-7 ตัว ถ้าตัวอักษรมีน้อยกว่า 7 ตัว สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัวก็จะหมดไป
การขอ Challenge
1) ในกรณีที่ผู้เล่นสงสัยว่าคำที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามลงมานั้นไม่มีในพจนานุกรม ตนเองมีสิทธิ์ขอ Challenge ได้และการขอ Challenge จะต้องคอยให้คู่แข่งขันฝ่ายตรงข้ามขานคะแนนที่ลงและกดเวลาเริ่มเสียก่อน
2) ในกรณีที่ผู้เล่นกำลังจะพิจารณาว่าจะขอ Challenge หรือไม่ ผู้เล่นจะต้องบอก Hold หรือคำอื่นที่มีความหมายนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ออกจากถุง การขานคำว่า Hold นี้จะขานได้หลังจากผู้เล่นฝ่ายต้องข้ามได้เริ่มกดเวลา
3) หลังจากได้ยินคำว่า Hold ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องคอยเวลา 1 นาที ถึงจะจับตัวอักษรจากถุงได้แต่ต้องวางไว้อยู่บนโต๊ะแยกต่างหากจากตัวอักษรบนแป้นวางตัวอักษร ผู้เล่นที่ขอ Challenge จะใช้เวลานานเท่าใดก็ได้ในการพิจารณาขอ Challenge
4) ถ้าผู้เล่นพิจารณาตัดสินใจขอ Challenge นาฬิกาจับเวลาจะหยุดทั้ง 2 ฝ่าย คำที่จะ Challenge จะต้องบันทึกลงในกระดาษเพื่อให้กรรมการตัดสินพิจารณา เมื่อตัดสินใจ Challenge ไปแล้วจะถอนการขอ Challenge นั้นคืนไม่ได้
5) ถ้าผู้เล่นพิจารณาว่าไม่ขอ Challenge ผู้เล่นจะต้องคอยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำการจับตัวอักษรในถุงหรือบนโต๊ะวางบนแป้นวางตัวอักษรให้หมดเสียก่อน ถึงจะเริ่มการแข่งขันต่อไปได้
6) ในกรณีที่มีคำหนึ่งในคำที่ขอ Challenge ไม่มีในพจนานุกรม การ Challenge จะมีผล ผู้แข่งขันทั้งคู่จะทราบแต่ผลของการ Challenge เท่านั้นแต่คำที่มีหรือไม่มีในพจนานุกรมนั้นจะไม่แจ้งให้ทราบ
7) ผลของการขอ Challenge ของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง - ถ้าคำนั้นมีในพจนานุกรม ผู้ที่ขอ Challenge จะเสียสิทธิ์ในการเล่น 1 ตาและผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เล่นอีก 1 ตา - ในกรณีที่คำนั้นไม่มีในพจนานุกรม ผู้ที่ลงคำๆนั้นจะต้องยกตัวอักษรที่ตนเล่นในครั้งนั้นขึ้นทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ลงเล่นนั่นเอง คะแนนที่ได้คือ 0 คะแนนและต้องเสียสิทธิ์การเล่นให้แก่ผู้ที่ขอ Challenge
8) กรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินอย่างเด็ดขาดของคำที่ขอ Challenge ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ขอดูคำจากพจนานุกรม
การสิ้นสุดเกม
1) เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวอักษรของตนที่มีอยู่หมด (หลังจากที่ตัวอักษรในถุงหมดแล้ว)
2) ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังมีตัวอักษรเหลืออยู่ให้รวมคะแนนของตัวอักษรแล้วคูณด้วย 2 นำไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวอักษรหมดก่อน ยกเว้นตัวว่าง จะไม่คิดคะแนนติดลบ
3) ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายบอกผ่านครบ 3 ครั้งติดต่อกัน (คะแนนเป็น 0 ฝ่ายละ 3 ครั้งติดต่อกัน) เกมการแข่งขันจะสิ้นสุดลง
การนับคะแนนติดลบทำโดยเอาคะแนนของตัวอักษรที่เหลืออยู่ลบออกจากคะแนนของตนเองในขณะที่คะแนนของตัวว่างจะไม่นำไปลบคะแนน

1 ความคิดเห็น:

เฝ้าคอย

เฝ้าคอย
looking